Жарияланған мерзімі: 13.05.2022

5 маусым-Республикалық референдум

Республикалық референдум-2022. ҚР Конституциясына өзгеріс енгізу - ел азаматтарының тандауы. Референдум - биліктің халықпен кеңесуі. 5 маусым - халқымыз дауыс беретін күн! Бюллетеньде тек бір сұрақ - "иә" немесе "жоқ". Республиканский референдум-2022. Внесение изменений в Конституцию РК - выбор граждан страны. Референдум-это совет власти с населением. 5 июня-день голосования народа! В бюллетене только один вопрос - " да "или"нет".